هر آنچه درباره امیکرون می دانیم؛ علائم و تفاوت با کرونا کووید19 – مجله دکتردکتر

اما آیا تا به حال به این موضوع فکر کرده اید که چرا کرونا ویروس دائما در حال جهش و ایجاد سویه های جدید است؟ هدف این ویروس از این تغییرات چیست؟ سویه امیکرون کرونا چیست؟ آیا واکسیناسیونی که تا به امروز انجام شده در برابر آن کاری از پیش می برد؟

بنابراین هرگونه تغییر به سمت افزایش قابلیت انتقال، تغییر مشخصات سنی، فرار از واکسن یا بیماری شدیدتر، ما را در موقعیت خطرناکتری قرار خواهد داد. شاخصهای کوتاهمدت مفید خواهند بود، اما احتمالا کمی طول میکشد تا بتوانیم سناریوهای بدتر را رد کنیم. امیکرون چگونه به راحتی از دفاع ضد ویروس بدن فرار میکند؟

از حضور غیرضروری در مکانهای شلوغ و سربسته خودداری کنید. حتما دستهای خود را در طول روز با آب و صابون بشویید. از محلول ضدعفونی در خارج از منزل استفاده کنید. به شرایط روانی خود و اعضای خانواده دقت داشته باشید. در صورتی که درگیر مشکلاتی مانند وسواس فکری و عملی در مورد بیماری کرونا شدهاید حتما با مشاور و روانپزشک صحبت کنید.

بعضی از این جهشها قدیمی هستند و در واریانتهای قبلی مانند آلفا، بتا، گاما و دلتا شناسایی شده بودند و بعضی از آنها جدید بوده و مربوط به پروتئین اسپایک نیستند. مشخص نیست که امیکرون توانایی انتقال بیشتری نسیت به واریانت های قبلی از جمله نوع دلتا دارد یا نه.

البته اصل سازگاری توام با رعایت مسائل بهداشتی را فراموش نکنید. با توجه به شرایطی که این روزها داریم و خواسته یا ناخواسته با آن زندگی میکنیم باید ببینیم که در کجای پذیرش و نحوه مقابله با این بیماری جدید ایستادهایم؟ آیا دائماً میترسیم و از سر این ترس دائماً اخبار را پیگیری میکنیم و آن را انتشار میدهیم؟ آیا همه پیامهایی را که دریافت میکنیم جدی میگیریم و چندان به دنبال واقعیتسنجی پیامهایی که درباره این بیماری است نیستم و تنها آن را بازنشر میکنیم؟ اگر چنین رویه و رفتاری در مقابله با کرونا داریم ناشی از ترس است.

کسانی که قرنطینه را تجربه کردهاند تفاوتهایی را در زندگی قبل از شیوع کرونا و بعد از آن حس میکنند. افراد ساعتهای طولانیتری را کنار هم میگذرانند. کنار آمدن با این شرایط و واکنشهایی که نسبت به اتفاقات دارند نسبت به گذشته متفاوت شده است. این باعث شده تحمل افراد هم ارتقا پیدا کرده و استرسها و اضطرابهایشان را با حرف زدن بهتر از قبل مدیریت کنند.

  1. ویروس کرونا آلفا – 229E
  2. تاکنون ۶ کرونا ویروس انسانی شناخته شده است
  3. از حضو در اماکن عمومی پرهیز کنید
  4. از دست دادن حس بویایی یا چشایی یا هر دو
  5. اگر بیمار شدیم در منزل بمانیم
  6. SARS-CoV عامل بیماری سارس

انسانها در سراسر جهان معمولا توسط ویروسهای 229E ،NL63 ،OC43 و HKU1 آلوده میشوند که اغلب به صورت انواع سرماخوردگی مشاهده میشود. اما سه نوع ویروس MERS-CoV ،SARS-CoV و 2019-nCoV اغلب حیوانات را آلوده میکنند و زمانی که از حیوانات به انسان منتقل شوند، باعث بروز بیماریهای خطرناکی مانند سارس میشوند. در انسان گونهای از خانواده کرونا که به «ویروس سارس» (SARS-CoV) معروف است، عامل ایجاد بیماری مسری و خطرناکی به نام «سندرم تنفسی حاد» (Severe Acute Respiratory Syndrome) یا سارس به شمار میآید. این ویروس دستگاه تنفسی انسان را مورد حمله قرار میدهد و آخرین بار در سال ۲۰۰۲ به طور گسترده در جمعیتهای مختلف انسانی شیوع پیدا کرد. در نوامبر ۲۰۰۲ در شهر گوانگ دونگ چین اولین موراد ابتلا به این بیماری گزارش شد.

پژوهشی تازه به ماندگاری سهساعتهی ویروس عامل کووید ۱۹ در هوا اشاره کرده، اما این یافته در محیط آزمایشگاهی بهدست آمده است و انتقال ویروس کرونا جدید از طریق ذرات معلق در هوا را در محیط واقعی تایید نمیکند. مصرف الکل تاثیری در درمان کووید ۱۹ دارد؟ خیر. الکل تنها برای ضدعفونیکردن دستها یا سطوح کاربرد دارد و درصورت ورود ویروس به بدن مصرف خوراکی الکل هیچ تاثیری در دفع آن ندارد. همچنین نوع صنعتی الکل (متانول) بهشدت سمی است و مصرف آن میتواند به مرگ منجر شود.