خطر امیکرون بیخ گوش مردم – ایرنا

رسانههای مختلف در اخبار اجتماعی خود نگاه ویژهای به سویه امیکرون داشتهاند. به گونهای که اصولگرایان، اعتدالگرایان و اصلاحطلبان هر کدام گزارشها و گفت وگوهایی در این خصوص منتشر کردهاند که در ادامه بخشی از این گزارشها رصد میشود. روزنامه همشهری به نقل از کارشناسان در مورد تأثیرات روانی- اجتماعی کرونا می آورد: علیاکبر مجدی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد: در دوره کرونا اختلافات خانوادگی و ظاهر شدن این رفتارها بهعنوان نوعی از خشونت خانگی افزایش یافت. از نظر من این خشونتها تنها دامنگیر زنها نشده است و در بستر خانواده گسترده است. کودکان و مردان نیز از این آسیب رنج میبرند، اینکه اعمال خشونت در دوره کرونا را به شکل یک طرفه از جانب مرد بدانیم، درست نیست.

اگر احساس بیماری می کنید در خانه بمانید. مسئولین بهداشت و سلامت کشور شما در جریان تازه ترین اطلاعات در مورد وضعیت منطقه شما هستند. اگر قبل از مراجعه به مراکز بهداشتی با آنها تماس بگیرید، این امکان را به ارائه دهندگان خدمات بهداشتی می دهید تا شما را به مراکز درمانی مناسب ارجاع دهند. این کار علاوه بر حفاظت از شما به جلوگیری از انتشار ویروس و سایر عفونت ها نیز کمک می کند.

به محض داشتن علائم این ویروس، به پزشک مراجعه کنید. مسافرانی که میخواهند به چین سفر کنند، باید کاملا از بازارهای حیوانات زنده اجتناب کنند و در مناطق روستایی نیز فاصلهی خود را با حیوانات حفظ کنند. علاوهبراین، مسافران باید بهداشت دست را کاملا رعایت کنند و دستهای خود را بهطور مکرر شسته و از تماس دست با صورت خودداری کنند و از افرادی که سرفه یا عطسه میکنند، فاصله بگیرند. مسافران هنگام بازگشت باید وضعیت سلامتی خود را مورد نظارت قرار دهند و اگر دچار سرفه یا عطسه شده باشند، قبل از ورود با ارائهدهندگان مراقبتهای بهداشتی تماس بگیرند.

برای بیماران دارای صدمه بافت نرم صورت، دبریدمان و بخیه باید استفاده شود. توصیه میشود ناحیه زخم را به آرامی بشویید و از بزاقکش استفاده کنید تا از پخش شدن بزاق جلوگیری شود. موارد تهدیدکننده آسیبهای دهان و فک و صورت و جراحات ترکیبی باید فوراً CT قفسه سینه انجام شود برای در بیمارستان بستری شوند و در صورت وجود تشخیص و رد کردن موارد مشکوک به عفونت.

افزایش موارد ابتلا در آفریقای جنوبی از 273 مورد در 16 نوامبر به بیش از 1200 مورد در آغاز این هفته رخ داده است. بیش از 80٪ از استان گوتنگ بودند و تجزیه و تحلیل اولیه نشان می دهد که این گونه به سرعت به سویه غالب تبدیل شده است.

برای مطبهای دندانپزشکی و بیمارستانها در مناطقی که تحت تأثیر کووید-۱۹ قرار میگیرند پروتکلهای فوری کنترل عفونت سختگیرانه و مؤثر ضروری میباشند. مشاهدات فعلی نشان میدهد که افراد در هر سنی به طور کلی مستعد ابتلا به این بیماری عفونی جدید هستند. با این حال، کسانی که در تماس نزدیک با بیماران مبتلا به کووید-۱۹ علامتدار و بدون علامت هستند، از جمله کادر درمانی و سایر بیماران بستری در بیمارستان، در معرض خطر بالاتری برای عفونت CoV-SARS-۲ میباشند. اکثر بیماران تب و سرفه خشک را تجربه کردند، در حالی که برخی نیز تنگی نفس، خستگی و موارد دیگری مانند علائم آتیپیک مانند درد عضلانی، سردرگمی، سردرد، گلودرد، اسهال و استفراغ نیز داشتند (چن، ژو و همکاران ۲۰۲۰).

علامت بدن درد بهطور قابلتوجهی کمتر از میزانی است که تب (9/87 درصد) و سرفهی خشک (7/67 درصد) را گزارش کردهاند. همچنین کوفتگی هنوز هم کمتر از سایر علائم مانند تنگی نفس (6/18 درصد) است. بااینحال، دردهای عضلانی و بدن درد کمی شایعتر از گلودرد (13/9 درصد)، سردرد (13/6 درصد) و لرز (11/4 درصد) است. در صورتی که بدن درد شدید داشتید، میتوانید با مشورت دکتر عمومی یا متخصص داخلی؛ از داروهای ضدالتهاب مانند ناپروکسن استفاده کنید.

در خلیج نلسون ماندلا آفریقای جنوبی ، نوع دیگری به نام B.1.351 به طور مستقل از B.1.1.7 ظهور کرد. این نوع در ابتدا در اوایل اکتبر سال 2020 شناسایی شد و دارای جهش های متعدد در پروتئین S است. B.1.351 جهش هایی با B.1.1.7 مشترک دارد. موارد ابتلا ناشی از این نوع در اواخر ژانویه 2021 در ایالات متحده گزارش شده است.

«خاورمیانه امروز با دو تهدیدِ احتمال شیوع گستردۀ ویروس در مناطق مخاصمه، و تحولات مبهم اجتماعی-اقتصادی روبروست. هر دو بحران میتواند پیامدهای انسانی شدیدی داشته باشد. نیازهای شدید انساندوستانه وخیمتر خواهد شد و نیازهای تازهتری نیز، چنانچه ما جامعۀ جهانی پس لرزههای اجتماعی-اقتصادی را در واکنشمان نادیده بگیریم ظاهر خواهند شد. مقامات و واکنشدهندگان محلی باید هم اکنون مورد حمایت قرار گیرند تا از جان، معیشت، و امنیت غذایی مردم در آینده حفاظت شود.

  • سرماخوردگی ویروسی
  • تهوع و استفراغ
  • پنومونی یا ذات الریه ناشی ازکرونا ویروس
  • سردرد (علامت اصلی)

بدین ترتیب سلولهای ریه میزبان تبدیل به کارخانه های تولید ویروس میشوند. پس از آنکه اجزاء گلیکوپروتئینی پوسته ساخته شد، این اجزاء به داخل ساختارهای درون سلولی غشا دار (دستگاه گلژی و شبکه آندوپلاسمی) وارد میشوند. RNA های تکثیر یافته ویروس نیز به پروتئین های نوکلئوکپسیدی سنتز شده اضافه شده و بخش نوکلئوکپسیدی ویروس را تشکیل میدهند. بر خلاف اغلب بیماریهای عفونی که انتقال عوامل میکروبی آن هم زمان با بروز علائم بیماری اتفاق میافتد، این امر در مورد بیماری کووید-19 صدق نمیکند. محققان معتقدند در ۴۴٪ از موارد انتقال ویروس SARS-C0V-2 قبل از آنکه فرد از آلودگی خود مطلع شود، اتفاق میافتد.