جو بایدن بر روی برنامه دفاعی موشکی بالستیک ایران تمرکز کند

ملکه الیزابت مدیرکل کلیسای انگلستان است. حمایت جمهوری اسلامی ایران از سازمان اکو و فعالیتهای آن بدون قید و شرط است. جمهوری اسلامی آماده است که تمام ظرفیت خود را برای تحقق این هدف انسانی و اسلامی به کار ببندد. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که مدیریت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه انجام پذیرد. انتخاب کاملا هریس وقتی اهمیت مضاعفی پیدا میکند که بدانیم جو بایدن ۸۲ ساله میتواند تبدیل به پیرترین رئیس جمهور آمریکا شود و معاون اولش شانس این را دارد که پس از پایان دور اول انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان نامزد اصلی دمکراتها برگزیده شود و برای دو دوره چهار ساله در کاخ سفید حضور داشته باشد. بایدن سه بار سابقه نامزدی برای ریاست جمهوری آمریکا را دارد و برای انتخابات ۱۹۸۸، ۲۰۰۸ و ۲۰۲۰ کاندیدا شده است. رییس قوه قضاییه، تصریح کرد: اولین مؤلفه اقتدار جامعه و نیروی مقتدر، دین مداری و ایمان به خداست؛ آنچه به انسان قدرت میبخشد، ذات مقدس کبریایی است. وی گفت: ما باید جامعهای داشته باشیم که یک نفر اگر دروغ گفت در جامعه از بین برود، هیچکس به آن اعتنا نکند و همه بگویند این آدم دروغگو است. ۱- اگر در تفاهم نامه خود تعهداتی را پیشبینی میکنید حتما ضمانت اجرای مرتبط با آن بویژه ضمانت اجرای مالی را نیز در آن قید کنید.

اما او در پایان ماه، در کارولینای جنوبی با موفقیت مواجه شد و با اعلام اینکه اغلب نمایندههای او در سهشنبه بزرگ به او رأی خواهند داد، عرصه را برای رقبای خود تنگ کرد. این روزنامهها اما دیروز در ششمین سالگرد «روز اجرای برجام»ترجیح دادند رویشان را سمت دیگری بچرخانند و به یاد مخاطبان نیاورند که چگونه به کلاهبرداری آمریکا کمک رساندند. حسینی درباره این نگرانی در دولت آینده که از سوی برخی کارشناسان مطرح میشود که هماهنگی تیم اقتصادی حول محورهای جناحی، رفاقتی و سیاسی باشد، عنوان میکند: قطعا هماهنگی به این معنا که یک باند و جریان قدرتطلب ایجاد شود، برای کشور مضر خواهد بود. ثبات در منطقه قفقاز همچنین شرایط برای شکلگیری همکاریهای فرامنطقهای همچون ایجاد کریدور بینالمللی خلیج فارس – دریای سیاه را فراهم ساخته است که باعث تسهیل تجارت و مراودات اقتصادی اعضای اکو با سایر کشورها خواهد شد. روابط موجود حاصل سیاستهای سلطهطلبانه است یکتاپرستان بر مواسات و برادری تمامی بندگان خدا تأکید دارند. رئیسجمهور ایران در این دیار تاکید کرد: ما هیچ محدودیتی برای گسترش و توسعه روابط با روسیه نداریم و خواهان برقراری روابط راهبردی با مسکو هستیم.رئیسی: تهدید به تحریم مانع پیشرفت ایران نمیشود.

تحقق عدالت در سطح جهان مستلزم بازتعریف روابط کشورهای توسعهیافته با کشورهای در حال توسعه است. منفعت منطقه ما همکارهای سودمند، و برادری ملتهای منطقه است. با گذشت این چند ماه به جز بیانیههای سیاسی که اروپاییها دادند، آیا تعهدات قابل قبولی از طرف اروپاییها میبینید و فکر میکنید که منافع برجام الان به گونه ای است که ما همچنان در آن باقی بمانیم و موضع ما در این زمینه چیست؟ به گزارش همشهری آنلاین، سید رضا اکرمی در گفتوگو با تابناک و درباره این سوال که آیا دولت میتواند مشکلات اقتصادی مردم و کشور را خیلی زود حل کند یا خیر، گفت: گرانی، مشکلات اقتصادی و معیشتی یک شبه به وجود نیامده که رئیسجمهور بتواند آن را فوری و یک شبه حل کند، اما تلاش آقای رئیسی و دولتش در این زمینه قابل تقدیر است. وی تاکید میکند: نکته مهمی که در حال حاضر وجود دارد، بحث هماهنگی تیم دولت با توجه به شرایط موجود است. صمصامی ادامه میدهد: همچنین شرایط اقتصاد ایران را در دنیا درک کرده باشند و بدانند کشورهای غربی با ایران یک جنگ تمامعیاری را شروع کردهاند. صمصامی متذکر میشود: سیاستهای غلط ارزی، بحث هدفمند کردن یارانهها که به صورت اشتباه اجرا شد، از زمان دولت دهم شروع شدند و کسانی که در آن دولت بودند، در وضعیت حال مردم مقصر هستند و به طور قطع این افراد اگر بخواهند در دولت آقای رییسی باشند، وضع فعلی تداوم پیدا خواهد کرد.

اگر ما چنین کنیم و برای مثال، یک فرد ضعیف را به دلیل اینکه هم خط ما هست، برداریم بیاوریم و در راس وزارتخانههای اساسی اقتصادی بگذاریم، اشتباه و باطل است. من در پاسخ به این فرد که چنین پیشبینیای را داشت، میخواهم بگویم که این اتفاق افتاده و تورم در حال حاضر غیرقابل کنترل شده است. بایدن بعد از مرگ همسر از مجلس سنا استعفا داد تا از پسرانش مراقبت کند اما رهبر اکثریت سنا با اینکار مخالفت کرد و او را در مجلس نگه داشت. اما سوزناک تر از سوز سرما آن است که منابع مالی ملت افغانستان توسط اشغالگران دیروز و سارقان امروز آمریکایی، محبوس شده است. ما در یک جنگ اقتصادی قرار داریم که یک سر آن بیرون از مرزهای اقتصاد است و یک سر دیگر آن که در داخل اقتصاد است، بسیار سختتر است. صلح پایدار، توسعة پایدار و رفاه همگانی در گرو تحقق دو اصل عدالت و معنویت است. رئیس جمهور بعد از مراسم تحلیف، طبق آئیننامه دو هفته زمان دارد تا نسبت به معرفی کابینه و برنامه وزرا به مجلس شورای اسلامی اقدام کند که پس از اعلام وصول در مجلس، به مدت یک هفته وزرا و برنامههایشان در دست ارزیابی قرار خواهند گرفت.