جدیدترین خبرهای «کابینه رییسی

این نامه چند ده صفحهای به دستخط خود سیدخاتمی بوده است و ظاهرا خاتمی خواسته فقط خودش در جریان باشد، به همین دلیل است که خیلی اطرافیان خاتمی از جزییات نامه باخبر نیستند اما رویداد۲۴ توانسته تایید ارسال این نامه توسط چند فرد نزدیک به سیدمحمد خاتمی را دریافت کند. دفتر نیویورکنیویورک- ایرنا- جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا همزمان با حضور امیر قطر در واشنگتن در نامه ای به کنگره اعلام کرد که قصد دارد قطر را به عنوان کشور متحد و همپیمان آمریکا در خارج… جیمی اینچنین ابراز داشت: “من به عنوان یک تاجر و متخصص تکنولوژی با این عمل نه تنها قصد انتقال تجربه خود به سازمانهای یهودی غیرانتفاعی را دارم بلکه میخواهم مردم پیرامونی خود را به رویارویی با چالشهای جذاب و جدید زندگی دعوت کنم تا از این مجرا آنها مرا به عنوان یک الگوی موفق ببینندو تا به حدی با جامعه یهودیان آشنا شوند که خود را جزئی از ما ببینند”.

او در سال 1965 اقدام به تحصیل در رشته فنآوری انبارداری رایانهای کرد و در سال 1978 موفق شد که مستقلا در زمینه فعالیت خود را داشته باشد. بر این اساس، کشورهای عضو با کمترین درجه توسعهیافتگی که با محدودیتهای اقتصادی، مالی و اداری همراه بوده و برای ایجاد یک مبنای فناورانه بادوام، نیاز به انعطاف بیشتری دارند، تا ۱۰ سال پس از لازمالاجرا شدن توافق، الزامی برای اجرای همه مفاد قرارداد نخواهند داشت. رییسی تاکید کرد: این روحیه همان روحیه انقلابی است که همواره فرماندهی معظم کل قوا از همه نیروها و از همه دستاندرکاران در کشور مطالبه دارند که باید نیروی انتظامی، قوه قضاییه، مجلس، دولت و همه بخشهای در کشور باید انقلابی بیاندیشند و عمل کنند. اساسی بر عهده اکثریت همه اعضاءی شورای نگهبان است. او از 2002 تا 2010 ریاست بنیاد ماگبیت را بر عهده داشت. پدر بنیامین در سال 1950 از تهران به آمریکا مهاجرت کرد.

در سال 1996، در حالی که فقط 25 سال داشت، در رقابتهای انتخاباتی کنگره ملی آمریکا از منطقه منهتن شرکت کرد اما با اینکه گوی رقابت را “جرولد ندلر” (Jerrold Nadler) دموکرات از وی ربود، مورد تحسین “نیویورک پست” و “رادولف دابلیو جیولیانی” واقع شد. وبسایت رسمی خود او جایی در معرفیاش اینچنین بیان میکند: “با آنکه او ایرانی است، اما آمریکا را کشور و بهشت خود دانسته و همیشه قدردان آن بوده است”. وی وقتی در انتخابات 2003 شورای شهر پیروز شد، چنین گفت: “من با حس غرور ملی آمریکایی و افتخار به این مرز و بوم وارد شورای شهر شدم. من به این کشور که در حق من لطف کرد تا بتوانم از طریق ایجاد کار مساعد یک زندگی واقعی را تجربه کنم، همیشه بدهکارم”. ظاهرا کارکرد دلشاد تا به آن حد بود که با ایجاد اتحاد و هماهنگی میان بخشهای مختلف کنیسه، رشد عضویت در این مجموعه را تا 30 درصد بالا برد. اما دلشاد در سال 1999 با انتخاب بعنوان رییس کنیسه “سینای”، شرکت رایانهای خود را به جهت کمک و مساعدت به جامعه یهودیان فروخت. وی، هر آنچه که برای استفاده از ابزار تکنولوژیک جهت کنترل بزهکاریهای شهر در توان داشت، بکار گرفت. بنابراین هر قدرت دیگری هم وارد عرصه میشد ناگزیر از این تغییرات بود؛ اگرچه تفاوتهایی در شکل اقدامات وجود داشت.

هر چند که بعدها میلز در رقابت با شامر شکست خورد. تلاشهای قانونی متعدد ترامپ و متحدانش در اعتراض به نتایج انتخابات در دادگاههای سراسر کشور از جمله تا دیوان عالی شکست خورد. مادلین آلبرایت وزیر خارجه آمریکا در نوروز ۱۳۷۹ نیز با پذیرش اشتباه آمریکا در سرنگونی دولت دموکراتیک دکتر مصدق و حمایت از رژیم سرکوب گر شاه، گفت که وقت آن رسیده است که ایران و آمریکا فصل جدیدی را در روابط خود شروع کنند. استانهای خراسان، فارس، خوزستان، آذربایجان غربی و همدان با سهم ٢٩ درصد از کل جمعیت، در ٢١ درصد قدرت اجرائی کشور سهیم بودهاند که این نسبتها برای مجموع استانهای مازندران، لرستان، گلستان، قزوین، گیلان و مرکزی بهترتیب ١٥.٤ و ٨.٧ درصد است. آیا دوران ریاستجمهوری او جز بدبختی برای مردم چیزی داشت؟ «انوشیروان محسنیبندپی» در پیامی از حضور تاریخی و حماسه آفرینی مردم در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ تقدیر و تشکر کرد. بدون تردید هرگونه تنش آفرینی از سوی واشنگتن در منطقه خاورمیانه، آن را در بحبوحه رقابت هایش با چین تضعیف خواهد کرد و میتواند تبعات ناگواری را برای واشنگتن و منافع ملی آن به دنبال داشته باشد. وی افزود: به نظر من غربیها گمان میکردند بعد از انتشار این کتاب، حضرت امام(ره) با آنچنان صلابتی فتوای خود را مسلمانان مبارز برای ادامه راه آینده بیفتد.