تولید گاز طبیعی در عربستان رکورد زد – ایسنا

توسل به شیوه یارانهپردازی و تزریق مستقیم پول نفت به بخش مصرف، نه تنها مشکلات اقتصادی را حل نکرد، بلکه سبب شد تا با توجه به فاصلههای اجتماعی، بخشی از جامعه که از نقدینگی کافی برخوردار بود، بخش اعظم یارانه را در خدمت افزایش نقدینگی خود قرار دهد و در نهایت این روش، بر دشواریهای زیستن در جامعه، افزود. این شرکت در نوامبر اعلام کرده بود هدف از این پروژه، تامین تقاضای رو به رشد خوراک پتروشیمی و ورود به عرصه تولید هیدروژن و حمایت از توسعه داراییهای گازی یکپارچه است.

قربان در ادامه با اشاره به همکاری جدید گازی کشورهای حاشیه دریای خزر با ایران اظهار کرد: «برای سوآپ گازی از همان خط لوله وارداتی ایران از ترکمنستان استفاده میشود و ترکمنستان مقداری گاز به ایران میدهد و در مقابل ایران به جمهوریآذربایجان گاز طبیعی تحویل میدهد. روشن است که بهرغم روابط دوستانه و گرم کنونی رهبران روسیه و چین، این قدرتهای شرقی در مناطقی چون آسیایمیانه و برخی مسائل دیگر با هم تضاد منافع دارند و این تضاد منافع ریشههای تاریخی دارد، از اینرو پکن ترجیح میدهد تا با حفظ جریان واردات گاز از استرالیا و آمریکا از یکسو و مدیریت واردات از روسیه در سوی دیگر، با واردکردن بازیگران دیگری چون قطر و ترکمنستان موازنهای در زمینه توزیع وابستگی خود به گاز وارداتی را عملیاتی کند.

آزمون­های CUSUM و CUSUMSQ برای بررسی ثبات ضرایب تخمینی رگرسیونی انجام شد که نشان می­دهد مسیر حرکت آماره های آزمون به گونه است که پیوسته در داخل خطوط مستقیم قرار دارد و بر بی ثباتی مدل دلالت نمی کند. بودجه بخش فرهنگ و تربیت بدنی که بخش مهمی از آن به خانمها اختصاص دارد صد در صد رشد داشته است.

وی تاکید کرد: مذاکرات با طرف ایرانی تداوم دارد اما ایران خواهان بدهی های خود است و وزارت برق نیز اعلام کرده است که آمادگی پرداخت تمامی بدهی ها را دارد و این مبلغ به بانک تجارت عراق داده خواهد شد. با توجه به اینکه عرض از مبدأ در رژیم 1 کمتر از عرض از مبدأ رژیم 2 هست، می­توان گفت که در رژیم 2 رشد اقتصادی بیشتر از رشد رژیم 1 بوده است.

بنابر این دولت با درج حکم جز (2) بند (ب) تبصره (1) لایحه بودجه 1401 به میزان افزایش یا کاهش منابع نفتی سقف انتشار اوراق مالی اسلامی افزایش یا کاهش خواهد داد و باتوجه به عملکرد فعلی و در صورت تداوم این روند در سال آتی عملا منابع پیش بینی شده محقق نگردیده و منجر به انتشار اوراق مالی اسلامی در سطح وسیعی خواهد شد. دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از گزارش خود بیان می دارد که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت در خصوص واگذاری شرکت­های دولتی و تحقق کمتر از نیم درصدی این بخش در هشت ماهه سال 1400 عملاً پیش بینی مبلغ 71 هزار میلیارد تومان برای سال 1401 و همچنین تحقق 255 هزار میلیارد تومان در سال 1400 امکان پذیر نیست و عملا به سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد.

سوم، اینکه باید st یک متغیر قطعی تلقی شده و کاملاً قابل پیش­بینی باشد، که فرض واقع­بینانه­ای نیست. تا اینکه در سال 1376 برنامه اقتصاد بدون اتکا به درآمدهاى حاصل از صدور نفت خام در سازمان برنامه و بودجه وقت تهیه شده بود که در آن به راهکارهاى افزایش درآمد مالیاتى، بهره ورى و کوچک کردن دولت توجه شده است. وی گفت: شبکه گازرسانی و سوختگیری گاز، ایستگاههای فروش گاز برای خودرو طی 5 سال در کل کشور گسترش یابد که مصرف بنزین و گازوئیل به گاز طبیعی منتقل شود، ظرف 5 سال تمام خودروهای کشور گاز سوز شوند، اینکه یک میلیارد دلار بودجه بگذاریم و 25 هزار خودرو را گاز سوز کنیم، این نمیشود یک بار برای همیشه باید تصمیم گیری کنیم.

در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است روند افزایش اعتبارات هزینهای طی دوره زمانی 1400-1390 تصاعدی بوده است در حالی که رشد درآمدها تقریباً روندی خطی را تجربه نموده است.

به گزارش قدس آنلاین،به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، با ارائه لایحه بودجه سال 1401 کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات علاوه بر بررسی گزارش مرتبط با قانون الحاق یک تبصره به ماده(182) قانون آئین­نامه داخلی مجلس، به علت اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به منظور شفافیت بیشتر، برای نخستین بار اقدام به بررسی و تحلیل روند بودجه­ای و عملکردی آن طی 12 سال اخیر نموده و جزئیات لایحه بودجه سال 1401 را واکاوی و جهت بهرهبرداری روسای قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سایر مقامات و نخبگان و صاحبنظران حوزه مالیه عمومی ارائه کرده است.

این در حالی است که روابط چین و استرالیا طی ۲ سال گذشته با شدت زیادی رو به وخامت گذاشته و چین از یکسو تعرفههای وارداتی بالایی برای نوشیدنیهای الکلی استرالیایی وضع کرده و خرید زغالسنگ خود را در سال گذشته تا ۸۹درصد کاهش داده است. برای شهرهایی که سیستم سوخت خودرو به گاز سوز تبدیل شود، قیمت بنزین باید تفاوت کند. به عبارت دیگر دولت در فروردین و اردیبهشت امسال توانسته است تنها حدود 27 درصد از درآمدی که بنا بود کسب کند را وصول کند.

بر اساس بودجه 1400 دولت باید در سال جاری 349 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی داشته باشد، سهم فروردین و اردیبهشت سال جاری از این عدد حدود 59 هزار میلیارد تومان است. طبق قانون دولت می توان هر سال تنها یکبار معدل با 4 درصد از رقم بودجه را از بانک مرکزی استقراض کند. در واقع، هر شرکت وظیفه دارد به اندازه قیمت تعیینشده توسط بازار از مشتری پول دریافت کند و در صورت گرانقیمت بودن محصولات آن، مصرفکننده به عرضهکننده دیگری مراجعه خواهد کرد.