باید به همه جناحها احترام کنیم

در سوی مقابل در جبهه تهران در باب عمل به تعهدات معیار باید لغو تمام تحریمهایی باشد که در برجام قید شده است؛ چراکه آمریکا بر اساس متن این توافق مجموعه تعهداتی داشته که باید آنها را اجرایی کند. وی سیاست تیم مذاکره کننده فعلی را نسبت به تیمهای قبلی عزت مدارانه و قاطع دانست و گفت: طرفین برجام در گذشته نشان دادند که به دنبال فرسایشی کردن مذاکرات هستند و به همین علت موضع قاطع ایران در مقابل آنها درست بوده است. وی تصریح کرد: از یک ماه پیش برنامه جامع مشترکی را در بخشهای مختلف حوزه وزارت نفت تنظیم و به طرف روس پیشنهاد دادیم و شرکتهای توانمند روسی هم بسیار علاقهمندی نشان دادند. یعنی یک ذخیره مشترکی داریم، هر کس به آن اضافه کند، به همه اضافه کرده است. همین سریالی که شما گفتید دو تا هم بعد از آن آمده، وقتی آدم اینها را نگاه می کند، می خواهد بداند از کدام تکنیک ها استفاده کرده اند؟

دکتر احمدی نژاد: اینجا دو تا بحث وجود دارد. از دانشی که در هالیوود تولید شده، استفاده کرده و مبنای اندیشه تنازع برای بقا را دارد ویران می کند که کل نظام سرمایه داری، روی این اندیشه است. ابوریحان، خیام، حافظ، سعدی، وحشی بافقی، سنایی، غزنوی و هر کسی، دارد به اندوخته و داشته کل بشریت اضافه می کند. مجری: یعنی شما می گویید سینمای هالیوود هم دارد به بشریت کمک می کند؟ او گفت کشورهایی که دو دهه افغانستان را اشغال کردهاند بایستی در صف مقدم کشورهایی باشند که به افغانستان کمک ارائه میکنند. به ارتقاء هنر سینما در جهان و باز شدن فضای اندیشه در جهان کمک کرده است. دکتر روحانی ادامه داد: بسته جدید ارزی کاملاً با بسته گذشته تفاوتهای اساسی دارد یعنی در بسته گذشته بانک مرکزی بود که بار سنگینی را بر دوش میگرفت و میگفت من متعهد هستم و همه ارزها را با قیمت قابل قبول و متعادل تأمین میکنم و از آن طرف شرایطی بود که ایجاد رانت میشد و مشکل درست کرده بود. با توجه به تنوع بسیار بالایی که محصولات چینی توس دارند و با توجه به انواع برند های زیر مجموعه آن نمی توان به صورت دقیق قیمت محصولات آنان را بیان کرد به خصوص که این روز ها نوسانات زیادی در قیمت محصولات بازار وجود دارد و روزانه این قیمت ها تغییر پیدا می کنند اما به صورت میانگین می توان بیان کرد که محصولات سرویس چینی الیزابت قیمتی مابین 2 میلیون تومان تا 6 میلیون تومان دارند که این قیمت ها با توجه به ویژگی های و طرح مدل های آنان متفاوت خواهد بود .

چقدر 2-3 روز اول ترسوندمون! دليل اين تصميم، از نصاب افتادن دولت در صورت تحقق اين جابهجاييها بود ولي صفار هرندي در نامهاي به احمدينژاد اعلام کرد استعفا ميدهد ولي براي جلوگيري از حد نصاب افتادن دولت، در اين هشت روز بر سر کارش حاضر نميشود. بعد از محمد خاتمی هم احمدینژاد بهعنوان نفر اول دولت روی کار آمد. هالیوود هم برای کنترل افکار ایجاد شد و در این زمینه هم خیلی تلاش کردند. آقای مهاجرانی با اشاره به اینکه سلمان رشدی در آثار خود انسان بی هویت را ترویج میکند، در زمینه اثرات فتوای حضرت امام(ره) در بین مسلمانان جهان گفت: یکی از آثار این فتوا این بود که مسلمانان جهان احساس هویت کردند. ابن سینا که تولید میکند، برای جامعه بشری تولید کرده است. یعنی چوب مقدس که برمی گردد به اینکه می گویند حضرت سلیمان یک چوبی داشته که با آن افکار را کنترل می کرده. مجری: دریافت شما از آن سریال کره ای که تماشا کردید چیست؟ می آید در کره ساخته می شود ولی دارد این را می زند. به همین دلیل ادبیات ایرانی، برجستگی زیادی دارد. با این شرایط میتوان ظریف را به بندباز ماهری توصیف کرد که یک چوب که نامش را اهرم تدبیر میگذارم، در دست دارد و توانست با همین اهرم خودش و ایران را از لحاظ سیاست خارجی روی بند حفظ کند».

»، گفت: «پیش از این بارها اعلام شده توافق موقت در دستور کار ایران نیست. و لازم نیست به انگلیسی ترجمه شود؟ اصلا ترجمه می کنی. دستگاه می گذاری، مستقیم ترجمه می کند. یک مفهوم انسانی است، تنازع برای بقا را نفی می کند. دکتر احمدی نژاد: به نظرم تا این قسمت، حالا بعدا این قهرمان چه می کند را من هنوز ندیدم. زبان یعنی چه؟ زبان مرز است؟ می دانید هالیوود یعنی چه؟ یعنی تنازع برای بقا و بقای نوع اصلح. رییس جمهور خاطرنشان کرد: بنابراین در این زمینه سیاست ما همان سیاست است سیاست ارتباطات نزدیکتر با مردم، اشتغال مردم در فضای مجازی و فضای مناسب برای آزادی مردم، حتی اعتراض مردم. او در سال 1965 اقدام به تحصیل در رشته فنآوری انبارداری رایانهای کرد و در سال 1978 موفق شد که مستقلا در زمینه فعالیت خود را داشته باشد. آنها در جلب رضایت شهروندان موفقیت چندانی ندارند .از سوی دیگر سرمایه گذاری های قابل توجهی در زمینه طراحی و به کار گیری سیستم های جدید در بخش دولتی صورت نمی گیرد ، اما با توجه به اهدافی که برای دولت الکترونیکی مورد نظر است ، کشورها فقط در صورتی در پیاده سازی مطلوب دولت الکترونیکی موفق می شوند که سیستم های داخلی بخش دولتی ،داده ها واطلاعات و ابزارهای مدیریتی با یکدیگر هماهنگی و سازگار باشند .