اقتصاد کشور به سیاست خارجی وصل است – تابناک

همچنین موج بازداشت شهروندان و فعالان کرد که از روز ۲۰ دی ماه در شهرهای کرج، تهران، مهاباد، ربط، نقده، بوکان، مریوان، سنندج، سقز و سروآباد آغاز شد، همچنان ادامه دارد. همچنین به گزارش وبسایت حقوق بشری هنگاو، در طی ۱۶ روز گذشته دستکم ۷۴ شهروند کرد توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدهاند که پنج نفر از آنها آزاد شده و ۶۹ نفر کماکان در بازداشت بهسر میبرند.

طبق آمار ثبت شده توسط نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران، طی این مدت (از روز ۲۹ آذر ۱۳۹۹ تا امروز) دستکم ۱۹ شهروند بلوچ در شهرهای مشهد و زاهدان اعدام شدهاند که دستکم چهار نفر ایشان با اتهامات سیاسی و امنیتی به اعدام محکوم شده بودند.

بسته تشویقی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش جمعیت، یکی از دیگر طرح هایی بود که سال گذشته مرکز امور زنان پشت آن ایستاد؛ بسته ای که موارد متعددی را برای زنانی که مادر می شوند در نظر گرفته بود؛ از هدایای نقدی و سکه گرفته تا تسهیلات شغلی و وام مسکن؛ تشویق هایی که به علت معلوم نبودن محل تامین اعتبار آنها، هنوز تکلیف اجرایی شدن یا نشدن آنها اعلام نشده است.

دروغ ابزار آنها برای پیشبرد اهدافشان است اما سؤال مهم اینجاست که چرا در تمام این سالها برخورد مؤثری برای جلوگیری از نشر و بازنشر اخبار جعلی توسط این شبکه صورت نگرفته است؟ اگر میگویند مجلس در رأس امور است پس چرا برخی رفتار دیگری می کنند؟ خبری که طی آن مدعی شدند او پس از ورود به ورزشگاه بازداشت و پس از آزادی موقت با اطلاع از حکمی که دادگاه برایش صادر کرده دست به خودسوزی زده است.

این گزارش در ماه فوریه مرگ هشت غیرنظامی از جمله دو زن در اردوگاه الهول به دست افراد مسلح ناشناسی را مستند کرده که به هستههای داعش وابستهاند. من همیشه با آقای روحانی واقعبینانه صحبت کردهام و انتقاد هم کردهام، در روزنامه شما یادداشتی نوشتم که دولت نه واعظی توانمند دارد و نه افراد آشنا به سیاست. ۱۵ اکتبر ۲۰۰۹ جانهانا(مقام سابق وزارت خارجه آمریکا) از دیدار خود با افراد نزدیک به رهبران جریان اصلاحات در یک گردهمایی اروپایی خبر داد و گفت: «آنها تأکید کردند تحریمها باید در دوزهای قوی اعمال شود.

مثل همیشه یک پای ماجرا در داخل کشور جریان اصلاحطلب بود. برای مؤثر بودن، تحریمها باید مثل یک شوک عمل کند نه یک واکسن.» این سخنان از جانب چهرههای اصلاحطلب فقط در جلسات خصوصی با مقامات کشورهای خارجی بیان نمیشد؛ دیماه ۱۳۹۹ یکی از فعالان اصلاحطلب طی گفتوگو با یک تارنمای خبری داخل کشور در دفاع از سیاست فشار حداکثری ترامپ و اعمال تحریمهای بیشتر بر ایران، گفت: «برای ایران دوست داشتم آقای ترامپ انتخاب شود ولی اگر یک آمریکایی بودم به آقای ترامپ رای نمیدادم.

علاوه بر این موارد، گزارش حداقل به 9 مورد حمله به تاسیسات حیاتی غیرنظامیان میپردازد که یکی از آنها به دست نیروهای دولت سوریه و دو مورد نیز توسط قسد انجام شده است؛ در حالی که شش مورد دیگر بمبگذاریهایی بوده است که شبکه حقوق بشر سوریه هنوز نتوانسته عاملان آن را شناسایی کند، بیشتر این موارد در استان حلب اتفاق افتاده است.

به گزارش دیدبان حقوق بشر کردستان ایران و به نقل از شبکه حقوق بشر سوریه، این نهاد حقوق بشری در گزارش فوریه 2021 خود به دستگیریهای غیرقانونی در سوریه توسط گروههای مختلف پرداخته و نوشته حداقل 171 مورد دستگیری/ بازداشت خودسرانه در ماه فوریه به دست طرفهای درگیر و نیروهای کنترل کننده مناطق مختلف در سوریه از جمله 11 کودک و هفت زن انجام شده است که بیشترین درصد این موارد، توسط نیروی سوریه دموکراتیک (قسد) در حسکه و سپس دیرالزور انجام شده است.

در همین حال کاخ کرملین اعلام کرد: امروز قرار است ولادیمیر پوتین، رییس جمهور روسیه با جومارت توکایف، همتای قزاقستانی خود درباره بررسی اوضاع در این کشور گفتگو کند. به نظر میرسد که این اقتدار همانی است که ولادیمیر پوتین، مامور پیشین کا گ ب و رئیس جمهوری امروز روسیه بدنبال آن است. طبق گزارشهایی که به دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده است، از ۲۰ دی ماه سال جاری و با شروع موج کم سابقهای از بازداشتها، که بهنظر میرسد به قصد سرکوب جامعه مدنی کردستان صورت گرفته باشد، دهها نفر که در حوزههای مختلف فرهنگی، محیط زیست و دانشجویی فعال بودند، بازداشت شدند.

پس تکرار می کنم با وجود آنکه خاورمیانه از اهمیت ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک برخوردار است، اما اکنون هارتلند جهان در منطقه شرق آسیا و چین است. در جمهوری اسلامی ایران هر دو ساخت رسمی و غیررسمی وجود دارند. خروج نظامیان آمریکا پس از دو دهه حضور در افغانستان به تنهایی یادآور صحنه تخلیه سفارت آمریکا در سایگون، پایتخت ویتنام جنوبی و سقوط این شهر بود.

حالا ۱۶ سال پس از آن پیشنهاد، یکی از مطالبات امروز آمریکا توسعه مذاکرات هستهای ایران به موضوعات دیگر از جمله موضوع نقض حقوقبشر است. سه سال پس از پروندهسازی هستهای علیه ایران توسط سازمان منافقین، عبدالکریم لاهیجی در خرداد ۱۳۸۴ به عنوان نایبرئیسفدراسیون جهانی جامعههای حقوقبشر(FIDH) در جلسه استماع کمیته امنیت و همکاریهای اروپای کنگره آمریکا(کمیته هلسینکی) حاضر شد و با همان الگوی پرونده هستهای پیشنهاد خود را ارائه داد: «ما مدافعان حقوقبشر طی سالهای گذشته همواره از تمام کشورها به خصوص کشورهای غربی خواستهایم که وضعیت دموکراسی و حقوق بشر در ایران نیز مانند مسئله انرژی هستهای وارد گفتوگوها و مذاکرات بینالمللی با جمهوری اسلامی بشود.» در واقع همانطور که سازمان منافقین با انتشار اخبار جعلی مدعی ماهیت نظامی فعالیت صلحآمیز هستهای ایران شد؛ پروژه حقوقبشر نیز با انتشار اخبار جعلی مدعی نقض حقوقبشر در ایران میشد.

این گزارش مدعی است کمپهای اسفناک شمال سوریه همچنان در شرایط وخیم قرار دارند، که با شرایط سخت آب و هوایی اوضاع بدتر میشود و با پایین بودن دما، کودکان و سالخوردگان از سرمای شدید رنج میبرند. پارلمان مصر نیز در اقدامی مهم خواستار بازسازی روابط دولت این کشور با سوریه شده است.

هم زمان با این اعدامها، در غرب ایران نیز موجی از بازداشت و سرکوب شهروندان کرد آغاز شده است. افزایش در قیمت نهاده ها (وارداتی) به دلیل قیمتهای انرژی بالاتر و کاهش ارزش بهای شدید ریال(بازار آزاد) نیز مانع رشد بخش صنعتی غیرنفتی ایران شد. او همچنین ضمن اشاره به شروط ۱۲ گانه مطرح شده از سوی پمپئو در رابطه با ایران، از تداوم فشارها بر ایران با هدف کاهش درآمدهای آن، تقویت ارتباط با مخالفان حکومت، تلاش برای انزوای دیپلماتیک و فشار حقوقی به حکومت ایران تا زمان تغییر رفتار این کشور سخن گفت.

الزیادی گفت: هیئت هماهنگی و جریان صدر بر سر نامزدهای پست نخستوزیری توافق نکردهاند و نخستوزیر آتی کاملاً به دور از اسامی مطرح شده پیشین خواهد بود. این سیاستهای اصل ۴۴ آن روزی که مطرح شد، همهی دستاندرکاران اقتصادی و خبرگان مسائل گوناگون مدیریتی کشور اعتراف کردند، اقرار کردند که اگر چنانچه این کار انجام بگیرد، یک تحول عظیم اقتصادی در کشور انجام خواهد گرفت.

گلوبالریسرچ، در گزارشی در سال 2012 اذعان کرد بیش از 10 هزار روسپی در اسراییل حضور دارند که بسیاری از آنها در 280 خانه فساد تلآویو کار میکنند. در همه این موارد یک دستور کار ساده وجود دارد.

یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «هماکنون ۱۲۴ زندانی محکوم به اعدام در زندان مرکزی زاهدان وجود دارد که حکم اعدام ایشان قطعی شده است. هیچ تماس تلفنی و یا ملاقاتی وجود نداشته است». آن دختر اصلا وارد ورزشگاه نشده بود؛ علت بازداشتش نه حضور در ورزشگاه که درگیری با نیروی انتظامی بود و هیچ حکمی برایش صادر نشده بود چون اساسا هنوز هیچ دادگاهی تشکیل نشده بود!

از همین منظر حضور زنان در ورزشگاه برای تماشای بازیهای مردان به سوژهای داغ برای آنها تبدیل شد. یک منبع مطلع که در اینخصوص با سازمان حقوق بشر ایران صحبت میکرد، گفت: «بازداشتیها تا کنون اجازه تماس با خانوادههای خود را نداشتهاند، جز در یک مورد که مادر یکی از آنها رفته بود و سر و صدا کرده بود. عمده ترين سياست پولي كه بانك مركزي افغانستان در نظر دارد، تزريق دلار در بازار است تا با جمع آوري پول افغاني از بازار و كاهش نقدينگي، تقاضا براي پول افغاني افزايش يافته و ارزش آن در مقابل ساير ارزهاي خارجي، بيشتر گردد.

با این حال در داخل ایران شبکه حقوقبشر با همان قوت نیمه دوم دهه هفتاد و حتی بیشتر، به ساخت اخبار جعلی و مستندات دروغین نقض حقوقبشر مشغول است. سفیر فلسطین در پاسخ به این سوال که ابومازن طی هفتههای اخیر به کشورهای بسیاری حتی کشورهایی که درخصوص مواضع ترامپ درباره قدس موضعگیری شفاف و روشنی نداشتهاند، سفر کرده است.