اصلاحطلبان چگونه باعث استعفای آیتالله صافی از شورای نگهبان شدند؟

اگر داکتر اسپنتا را اخوانی ها و عوامل استخبارات پاکستان در پارلمان نمی خواهد برایش رای اعتماد دهد و حضور او را به عنواه وزیر خارجه تحمل کند، گزینه بعد از او در دورن وزارت خارجه موجود بود. حالا اما خبر می رسد که یک سال و نیم مانده به انتخابات مجلس و سه و سال و نیم مانده به انتخابات ریاست جمهوری، چهرههای اصلاحطلب که نه در دولت و نه در مجلس حضور ندارند دیدارهای غیر منتظره ای را با چهره های اصولگرای میانه دارند و از آن جایی که هر یک از این چهره ها، یک زمانی در فضای سیاسی کشور تاثیر گذار بوده اند، بنابراین نمی توان دیدار های آن ها را عادی قلمداد کرد. اطلاق ذیل تبصره ۱۱ این ماده، درخصوص دریافت خسارت تأخیر تأدیه تا روز وصول بدهی، نسبت به مواردی که تغییرات جزیی در ارزش پول ایجاد شده باشد بهنحوی که عرفاً پول روز تأدیه غیر از پول سابق نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.

من وقتی میبینم در تلویزیون نشان میدهد که بعضیها عبور میکنند و همین چیز ساده، همین ماسک را نمیزنند، من از آن پرستار واقعاً خجالت میکشم که آنها آن جور دارند فداکاری میکنند -آن پزشک، آن پرستار- آن وقت این آدم، جوان یا غیر جوان، حاضر نیست یک ماسک بزند اینها باید انجام بگیرد. همسر و فرزندان بنده در هیچ سفر خارجی کاری همراه من نبودند، جز یک سفر به عراق و سوریه، آن هم با هزینه شخصی.

مجلس خبرگان بعد از درگذشت امام خمینی، در ۱۴ خرداد سال ۱۳۶۸ش آیتالله سید علی خامنهای را برای رهبری جمهوری اسلامی انتخاب کرد. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایة، ج ۱، ص ۵۸ به بعد.

در تاریخ ۱۳ مهر سال ۱۳۴۴ امام خمینی از ترکیه به بغداد منتقل شد. مجلس خبرگان در جلسه ۱۴ خرداد ۱۳۶۸ این استعفا را پذیرفت. از اینها گذشته این عنوانی که برای رد صلاحیت درست کردید مثل «سفرهای مکرر خانواده» (که خلاف است)، به فرض صحت، چه چیزی را ثابت می کند؟

پس از تشکیل دولت رجایی، بنیصدر با استفاده از مصوبه فرمان همایونی کمیسیون شورای انقلاب، ساز مخالف خود علیه نخست وزیر را کوک میکرد و با استفاده از این قانون اختیار عزل و نصب رئیس شهربانی، فرمانده ژاندارمری و از همه مهمتر رئیس کل بانک مرکزی را از دولت سلب کرده بود، به طوری که در حساسترین روزهای آغاز جنگ، دولت کنترلی بر بانک مرکزی و همچنین میزان ذخائر ارزی مملکت نداشت.

بسم الله الرحمن الرحیم تذکرات کتبی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به دستگاههای اجرایی: ـ آقای حبیباله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به رئیسجمهور محترم درخصوص اینکه چرا علیرغم تذکرات فراوان در رابطه با ریزگردهای سیستان اقدامی صورت نمیگیرد؟

ـ آقای حبیباله دهمرده (زابل، زهک، هیرمند، نیمروز و هامون) به وزیر نیرو درخصوص اینکه چرا در رابطه با آب شرب مردم اقدام جدی صورت نمیگیرد؟ همهی ما -بنده هم همین جور هستم، شما هم همین جور هستید- در معرضیم، بایستی مراقبت کنیم؛ هم خودمان از خودمان مراقبت کنیم، هم «وَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ تَواصَوا بِالصَّبر».(۶) این مرکز نظارت بر رفتار نمایندگان همان «تَواصَوا بِالحَقِّ وَتَواصَوابِالصَّبر» است، همان امر به معروف و نهی از منکر است، همان مراقبت و تکافل(۷) اجتماعی است که در اسلام وجود دارد.

  • یزدانی بازی بعدی استقلال را از دست داد
  • نمایشگاه کتاب قرچک
  • فاطمه محمدبیگی: ارز دولتی برای دارو حذف نمیشود
  • کیفیت هوا/ هوای تهران در وضعیت ناسالم
  • در نظام اسلامی نباید یکی در عرش باشد یکی در فرش
  • راه و جاده/ افزایش ۰/۵ درصدی تردد در محورهای برونشهری

حالا اگر این رقم مثلاً برسد به ۲۰۰ و ۱۸۰ و ۱۵۰ و مانند اینها، خب واقعاً خیلی غمانگیز است، حقیقتاً غمانگیز است. مشكل اصلي و اساسي همه رهبران و زمامداران ما افغانها انيست كه تا حالا هم افكار سنكي و حجري دارند از من جمله انتقام جويي و حقد و حسد در برابر ان كساني كه مخالف مفادهاي شخصيشان ميباشند و اين را فراموش ميكنند كه انسانهاي كامياب هميشه از مخالفين شان و حريفان شان ميابند . حالا پس از شش سال این موضوع یادشان آمده است؟ مدیرکل انتخابات شورای نگهبان در مورد سوء استفاده از مقام نمایندگی هم هشدار داد و با بیان اینکه سوءاستفاده از جایگاه و منصب فساد ایجاد میکند، افزود: نمایندگان حق نظارت دارند اما باید از دخالت در انتصابات و عزل و نصبها خودداری کنند. من خواهش میکنم همهی کسانی که در این زمینه مؤثّرند، چه مسئولین اجرائی کشور، چه آحادی که میتوانند خدمتگزاری کنند، چه آحاد مردم، همه در این زمینه فعّالیّت کنند تا بتوانیم در ظرف مدّت کوتاهی این زنجیرهی سرایت را قطع کنیم و کشور را به ساحل نجات برسانیم.