احمدی نژاد تنشآفرینی میکرد تا خواستهاش را تحمیل کند/ روحانی در واکسیناسیون کرونا تنبلی کرد

رد پای این ترکیب بخش واقعی اقتصاد با پولهای خلق شده را در مسکن مهر به طور کامل میتوان مشاهده کرد که با 50 هزار میلیارد تومان نقدینگی، بیش از 4 میلیون واحد مسکونی ساخته شد که به معنای اصابت 100 درصدی خلق پول انجام شده به هدف است. با بررسی اجمالی وضعیت برخی کارخانهها میتوان به این موضوع پی برد که مشکل آنها بیشتر سیستم بروکراسی، اداری و مدیریتی است.

جنس اعتراض سیاسی، جنس اعتراض در حوزه ارشاد و وزارت علوم است و میتوان سایر موارد را در حوزههای غیرسیاسی تقسیم کرد. اما در موضوع وزارت علوم حرف ما این بود که آقای وزیر وزارتخانه را به سمت دیگری میبرد. او از ادامه این مسیر با تأسف یاد کرده و گفته: «متأسفانه اگر برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی، نوسانات و بیمهریهایی نسبت به فناوریهای سطح بالا و فضایی در کشور انجام نمیشد و برخی افراد با نادانی به این حوزهها ضربه نمیزدند، امروز در علوم و فناوری فضایی خیلی جلوتر بودیم و پیشرفت بیشتری کرده بودیم».

بنده در برخی موارد با جبهه پایداری اختلاف سلیقه دارم ولی مگر همه گروهها خوب هستند؟ آقای احمدی نژاد در انتخابات حضور پیدا نمیکنند ولی قطعاً حامیانش حضور دارند. ارتباط این عوامل به ترکیب بخش قابل توجهی از پول خلق شده در دوران احمدی نژاد با بخش واقعی اقتصاد باز میگردد که منجر به بزرگتر شدن واقعی کیک اقتصاد ایران شد و به این منجر نشد که به اندازه خلق پول ایجاد شده شاهد افزایش نرخ ارز هم باشیم.

آقای احمدینژاد در کار تیمی موفق نیست چون در غیر این صورت میتوانست به تعبیری شورای شهر را با حضور حامیانش در دست گیرد.احمدی نژاد به تنهایی موفق است به نظرم لیستاش موفقیتی نخواهد داشت. تمام این حرفها بعد از تأیید شورای نگهبان رسمیت پیدا میکند چون تا آن زمان لیستی بسته نمیشود و تنها جلسات پشت پرده وجود دارد.

با این وجود فکر میکنم اصولگرایان با 4 لیست وارد عرصه انتخابات شوند؛ طیف پایداری، اصولگرایان – به قول برخی افراد معقول -، طیف معتدل اصولگرایان نزدیک به آقای روحانی و طیف زاکانی و فدایی. سوال: آیا این سیستم بروکراسی از ابتدای انقلاب وجود نداشته است؟

مقدم السفرای هیاتهای سیاسی در تهران دراواخر سال ۱۹۸۰ پس از پیروزی انقلاب اسلامی با عنوان سفیر فلسطین در تهران منصوب شد. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۶ بیش از هزار مورد آزار جنسی در ارتش اسرائیل در میان زنان گزارش شد که تنها ۱۲۵ مورد آنها مورد رسیدگی قرار گرفت.

افرادی هم هستند که دوست دارند به صورت پستی رای دهند. سید عبد العلی قوام ، اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل ، تهران: سمت ، 1375، ص 104) از این رو سیاست خارجی مستلزم تعامل قانون و نظم سیاست داخلی و نظام بین الملل است ( دایره المعارف دموکراسی ، ص 931) و بدون شک ، همه دولتها در برقراری رابطه و انعقاد قرارداد با یکدیگر منافع ملی و ارزشهای حاکم بر جامعه خود را مد نظر دارند و سیاست خارجی خود را در مجموعه سیاست داخلی تنظیم می نمایند.

به نظر ما این خیلی ارزش دارد و حاکی از توجه الهی و لطف الهی است. از نظر من اصلاحطلبان دو لیست، یکی لیست مشترک حامیان دولت و دیگری لیست جداگانهای خواهند داشت.

حرف من این دولت و یا دولتهای قبل نیست. سوال: مگر دولتهای قبل سوء مدیریت را در عملکردشان قبول داشتند که شما توقع دارید این دولت به آن اعتراف کند؟

در مورد لیست حامیان احمدینژاد نیز باید صبر کرد چون ممکن است تا آن زمان خیلی چیزها تغییر کند. نمیدانم. ولی فکر نمیکنم در لیستشان جایی داشته باشم چون احساس میکنم برخی از صحبتهایم با آنها همراه نیست. سوال: تعدادی از دولتمردان دلیل برخی عدم موفقیتها را کمبود نقدینگی میدانند.

یکی از محقّقین روابط بین الملل ،بیش از 46 تعریف برای دیپلماسی جمع آوری کرده،که هر یک از آن ها جنبه ای از دیپلماسی را نمایان می سازد. ازاینرو هر کشوری براساس شاخصهای ساختاری و همچنین ویژگیهای ایدئولوژیک خود، تلاش میکند تا تفسیر خاصی از منافع ملی ارائه دهد. وقتی وزیری سرمایه میلیاردی دارد، این سوال پیش میآید که آیا وضعیت اقتصاد ما به گونهای است که هر کسی میتواند میلیاردها تومان درآمد کسب کند؟

طبیعتاً وزیری که هزار میلیارد تومان سرمایه و 36 شرکت دارد، راهبه درون کلیسا نیست که بخواهد همه فکر و ذکرش را صرف کار کند. با توجه به روی کار آمدن دولت روحانی طبیعی است که این رقابت جدیتر شود. در برخی جاها اینها روی هم قرار میگرفت، یعنی بر هم منطبق میشد و خواسته زیادهخواهان داخلی نیز بر خواسته دشمن منطبق میشد.

فکر میکنم حرفهای دوستان پایداری منطقی است اما در فضای رسانهای برخی میخواهند، چهره دیگری از آن نشان دهند. سوال: برخی معتقدند در مجلس، جبهه پایداری سردمدار مخالفت با دولت است و بیشتر سوالات و تذکرات از این ناحیه پرچمداری میشود. بنده سخنگوی جریانی نیستم اما به عنوان یک نماینده بهتر میدانم که ابتدا این موضوع بررسی شود که چه مقدار از سوالات و توقعات سیاسی بوده و چه مقدار از آن عملکردی.

این نوشتار درپی پاسخ به این پرسش است که چه شاخص ها و عواملی در بحران اوکراین بر رهنامه نظامی روسیه تأثیر داشته است. اما به جاي اين كه سرمايه گذاري ها در مسير رشد صنايع جلب شود، در مسير وارداتي و مصرفي شدن جذب شده و اقتصاد را به يك اقتصاد وابسته به توليدات كشورهاي همسايه مبدل كرده است.

طالبان پس از توافقات صلح دوحه، حملات خود را بر نیروهای نظامی افغان شدت بخشیدند؛ اما نظامیان افغان بدون پشتیبانی هوایی و ترابری آمریکا نمیتوانستند همزمان در چند ولایت، با طالبان بجنگند. حتی در زمان حیات آقای مهدوی کنی سه کاندیدای ریاست جمهوری یعنی قالیباف، جلیلی و ولایتی قول همکاری با یکدیگر دادند اما در نهایت اتفاقات دیگری افتاد یا در انتخابات مجلس نهم اصولگرایان چند لیست دادند.